נהיגה בקלות ראש – מהי עבירה של נהיגה בחוסר זהירות?

נהיגה בקלות ראש – מהי עבירה של נהיגה בחוסר זהירות?

קלות ראש היא אחד ההיבטים היותר מובהקים של חוסר זהירות. הסיבה שבגללה המשטרה נוטה להחמיר עם נהגים ומייחסת להם, בין השאר, נהיגה בקלות ראש היא בראייתה את קלות הראש כביטוי  לזלזול בחוק בכלל ובחוקי התנועה בפרט ובסיכון שמהווה נהיגה בלתי זהירה לכלל הנהגים, הנוסעים והולכי הרגל בכביש.

חומרת העונש הצפויה למורשעים בנהיגה בקלות ראש מחייבים את המואשמים בה לפנות מבעוד מועד אל עורך דין תעבורה כדי שייצג אותם במשפט. קנס, פסילת רישיון ובמקרים קיצוניים גם מאסר בפועל הם עונשים כבדים. העדר ייצוג של עורך דין עלול לחשוף את הנאשמים למצב שבו ייוותרו חסרי אונים נוכח טיעוני התביעה.

יש הבדל בין חוסר זהירות רגעי, חד פעמי, שבו הסחת דעת של שבריר שנייה של נהג נורמטיבי גרמה לתאונה, בין חוסר זהירות שנובעת ממכלול מאפיינים של נהג שעברו רצוף מקרים סדרתיים של נהיגה  רשלנית, קלת ראש ודעת, בלתי זהירה בעליל, מסוכנת ומסכנת. אם אתם נמנים אם הקבוצה הראשונה, יש סיכוי טוב שעורך דין תעבורה יצליח לחלץ אתכם בשלום וכי גורמי האכיפה לא יראו בכם נהגים מסוכנים שחובה להחמיר את עונשם.

חוסר זהירות הוא הרף התחתון של תפיסת מסוכנות של נהג. שלב גבוה וחמור הוא נהיגה בקלות ראש וברשלנות, שבה הנהג הרשלן מודע לנהיגה חסרת רסן, מודע לזלזול בחוק ולהתעלמותו מחוקי התנועה.  ברור לכול, כי דיבור בטלפון נייד בשעת נהיגה אינו סימן לחוסר זהירות אלא לקלות ראש ולרשלנות פושעת.

אף שהגנה על נהיגה בקלות ראש קשה יותר מאשר הגנה על נהיגה בחוסר זהירות- משרד עורכי דין תעבורה מנוסה בייצוג נאשמים בנהיגה מהסוג הראשון. להמרת הסעיף יש משמעות בהפחתת העונש.

בכל מקרה של הרשעה בנהיגה בקלות ראש ייעשה מאמץ לגרום לשופט להמיר את סעיך האישום לנהיגה בחוסר זהירות, סעיף שלא מבוסס על כוונת מכוון בגרימת התאונה ומודעות לנזק שעלול להיגרם מנסיעה בקלות ראש.

אמנם, הרשעה בנהיגה בחוסר זהירות אינה חמורה כמו הרשעה בנהיגה בקלות ראש אבל אין סיבה לוותר על הסיכוי לזיכוי, לכן פנייה אל משרד עורכי דין תעבורה מאפשרת לכם ליהנות  משירות מקצועי שעשוי להגביר את הסיכוי להוציא אתכם בזול- בתשלום קנס כספי בלבד- ובמקרים מסוימים אף לגרום לזיכוי.